EEN INTENSIEVE
CLEANING KLUS
OP LOCATIE, HOE
WORDT DAT VEILIG
UITGEVOERD?

Voorafgaand aan de reiniging inventariseren we of een tank wel veilig te betreden is. We schakelen een gasdokter in en waar nodig wordt er een ademluchtunit ingezet. Oog voor veiligheid tot in elke inch noemen we dat.

Maritieme en industriële reiniging,
inzamelen en verwerking

DUTCH WASTE is expert op het gebied van maritieme en industriële reiniging en het inzamelen en verwerken van afvalstoffen. Jarenlange ervaring en expertise in het complexe milieuvakgebied worden ingezet om iedere klant de juiste oplossing te bieden. Professioneel en met een no-nonsense mentaliteit, op een effectieve veilige manier met gebruik van milieuvriendelijke middelen.

Altijd een passende oplossing

Afvalinzameling

Wij kennen feilloos de weg in de wereld van maritieme afvalverwerking, scheepsafval en (vast) bedrijfs- en huisafval. 24/7 zijn we beschikbaar voor het in juiste banen leiden van uw afvalstromen, op het water én op het land.

Cleaning

Met eigen materieel bieden we alle faciliteiten om uw reinigingswerkzaamheden snel en specialistisch uit te voeren. Met gebruik van milieuvriendelijke middelen op onze werf of op locatie, begeleiden wij u gedurende het gehele traject.

Calamiteit

Getraind, scherp en met alle middelen en mankracht in huis kunnen we op elk moment en in elk geval direct in actie komen. Waar dan ook in Nederland gaan we snel aan de slag om verdere vervuiling tot een minimum beperken.

Partners