Calamiteiten

Wat zijn de stappen als er op een schip een olieleiding is gesprongen?

Bij een calamiteit sturen we ons ‘first response team’ zo snel mogelijk op pad om de vervuiling in te perken met onze geavanceerde absorberende middelen, zoals oliebooms. Zo kunnen we verdere vervuiling tot een minimum beperken om aansluitend de vervuiling op te ruimen en de locatie te reinigen.

Calamiteiten

Bij calamiteiten telt elke seconde, ook op het water!

Als er een olielekkage of verontreiniging is ontstaan is het van groot economisch én ecologisch belang dat er snel en efficiënt wordt gehandeld. Door middel van onze geavanceerde olieskimmers en andere olie-absorptiemiddelen kunnen wij verdere vervuiling tot een minimum beperken. Onze professionals zijn getraind om in het geval van een calamiteit overal in Nederland direct in actie te komen, op het water óf op het land.

“Bij een calamiteit sturen we ons ‘first response team’ zo snel mogelijk op pad. Zo kunnen we verdere vervuiling tot een minimum beperken om aansluitend de vervuiling op te ruimen en de locatie te reinigen.”